Pokaż listę

Mieszkanie po zmarłym

Bliska Ci osoba niedawno zmarła?  Gdy emocje opadły, nadeszła pora na zastanowienie się co ze spadkiem i pozostawionym przez zmarłą osobę mieszkaniem. Nasze Biuro Nieruchomości przychodzi Ci z pomocą. 


Biuro nieruchomości we Wrocławiu radzi…


Mieszkanie po zmarłym


Temat śmierci jest bardzo ciężki, jednak gdy już stracimy bliską nam osobę na naszą głowę nachodzi wiele spraw do uregulowania w związku zaistniałą  sytuacją.   Gdy zmarła osoba była posiadaczem mieszkania lub je wynajmowała to co wtedy się z nim dzieje? Czy jako bliska osoba automatycznie stajesz się jego posiadaczem ? Jakie jest postępowanie prawne związane z przepisywaniem mieszkania? Co jeśli chodzi o mieszkanie komunalne? Kto tak właściwie może odziedziczyć mieszkanie? Co w momencie braku testamentu? Na te wszystkie pytanie nasze Biuro Nieruchomości Milton postara Ci dać odpowiedź.Jak przepisać mieszkanie po zmarłym rodzicu ?


Mówiąc o przepisywaniu mieszkaniu po zmarłym rodzicu określamy spadkobierstwo na podstawie testamentu lub zasad z Kodeksu Cywilnego. W przypadku zmarłego rodzica mimo braku testamentu zgodnie z ustawą w pierwszej kolejności spadek dzielony jest na współmałżonka i dzieci w równych częściach. Przepisanie mieszkania możliwe jest na drodze sądowej lub notarialnej. 
Postępowanie prawne przy przepisywaniu mieszkania po zmarłym.


Postępowanie na drodze sądowej...

Postępowanie spadkowe rozpoczyna się poprzez złożenie w sądzie rejonowym stosownego wniosku o nabycie spadku. Taki wniosek może złożyć spadkobierca testamentowy oraz ustawowy.

We wniosku powinny się znaleźć informacje tj.:

- Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy;

Wykaz wszystkich uczestników postępowania;

Oznaczenie wydziału cywilnego sądu rejonowego;

- Tytuł „wniosek o spadek po…”;

Dane spadkodawcy.

Do wniosku należy dołączyć testament, skrócony akt zgonu, odpis składanego wniosku ( tyle kopii ile spadkobierców), skrócony odpis aktu urodzenia ( gdy osoby są niezamężne) oraz skrócony odpis aktu małżeństwa (gdy osoby są zamężne).

Procedura kończy się wraz z wydaniem przez sąd stosownego postanowienia o nabyciu spadku.

W momencie braku testamentu całe postępowanie prawne nie różni się.


Postępowanie na drodze notarialnej…

Procedura polega na sporządzeniu aktu notarialnego dotyczącego dziedziczenia mieszkania. Taka droga jest możliwa wtedy gdy wszyscy spadkobiercy wyrażą pisemną zgodę. Jest to procedura uproszczona pozwalająca zaoszczędzić czas. Dotyczy ona zarówno spraw o spadek testamentowy jak i ustawowy. 
Mieszkanie komunalne po zmarłej babci


Zasady wstąpienia w stosunek najmu przy mieszkaniu komunalnym

W przypadku mieszkań komunalnych zgodnie z prawem nie obowiązuje zasada dziedziczenia ani przepisania mieszkania. Istnieje jednak opcja zmiany najemcy lokalu. W tym przypadku jednak grono osób mogących wstąpić w stosunek najmu jest węższe.  Według kodeksu mogą to być osoby tj.:

Małżonek niebędący  współnajemcą lokalu;

Dzieci najemcy i jego współmałżonka;

Inne osoby wobec których najemca był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych;

Osoba, która faktycznie pozostawała we wspólnym pożyciu najemcą.

Dodatkowo taka osoba musi mieszkać stale z najemcą do chwili jego śmierci.  

Co w takim razie z prawami wnuka?


Wnukowie nie należą do osób uprawnionych. Wyjątkiem może być sytuacja gdzie dziadkowie zobowiązani byliby do świadczeń alimentacyjnych tzn. należałoby wykazać że dana osoba była pod opieką babci/dziadka i ona wypełniała wobec niej obowiązek alimentacyjny, bo rodzice tego nie robili.Kto i na jakich zasadach może odziedziczyć mieszkanie po zmarłym? 


Mieszkanie można odziedziczyć na podstawie testamentu lub w momencie jego braku spadkobiercami są osoby na mocy ustawy. Ze względu na pierwszeństwo dziedziczenia ustanowiono 4 grupy spadkobierców:

1) Małżonek  i dzieci spadkodawcy, zstępni dziecka w momencie jego niedożycia otwarcia spadku;

2) Małżonek, rodzice spadkodawcy, rodzeństwo i zstępni rodzeństwa jeżeli nie dożyło momentu otwarcia spadku;

3) Dziadkowie i pasierbowie spadkodawcy oraz zstępni;

4) Gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub Skarb Państwa.

SYTUACJA 1

W pierwszej kolejności do spadku powoływane są dzieci oraz małżonek. Dziedziczą oni w równych 

częściach lecz część małżonka nie może być mniejsza niż 1/4 całości. W momencie niedożycia dziecka, 

jego udział spadkowy jest dzielony w równych częściach na jego dzieci. jak to wygląda w praktyce? 

- Umiera osoba i pozostawia męża oraz 4 dzieci. Na podstawie ustawy mąż dziedziczy ¼ spadku a każde z dzieci 3/16.

SYTUACJA 2

W przypadku braku kolejnych potomków zmarłej osoby czyli dzieci, wnuków to powołani są do spadku małżonek i rodzice (pkt. 2).   Udział spadkowy każdego z rodziców wynosi ¼ całości w zbiegu z małżonkiem. Jeżeli nie ma ustalonego ojcostwa to matka dziedziczy połowę spadku. W przypadku braku małżonka, dzieci  oraz jednego z rodziców. spadek przypada rodzeństwu spadkodawcy w równych częściach.  Jeżeli któreś z rodzeństwa nie dożyło, wtedy jego część spadku dzielona jest na zstępnych. Jak to wygląda w praktyce?

- Umiera osoba posiadająca męża bez dzieci. Na podstawie ustawy mąż dziedziczy ½ spadku a każdy z rodziców ¼.

- Umiera osoba niebędąca w związku małżeńskim a także nieposiadająca dzieci. Na podstawie ustawy cały spadek przypada rodzicom w równych częściach.

- Umiera osoba niebędąca w związku małżeńskim, nieposiadająca dzieci.  Żyje jej ojciec oraz siostra i brat. Na podstawie ustawy ojciec dziedziczy ½ spadku a brat z siostrą po ¼.

SYTUACJA 3

W przypadku braku małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa osoby zmarłej cały spadek przypada dziadkom, którzy dziedziczą go w równych częściach.  Jeżeli któreś z dziadków zmarło, jego udział spadkowy przypada jego zstępnym. W momencie gdy ich nie ma to udział spadkowy przypada pozostałym dziadkom w równych częściach.

Przykład:

- Umiera osoba nie będąca w związku małżeńskim, nie posiadająca dzieci. Jej rodzice nie żyją a rodzeństwa nie posiadała. Spadek dziedziczą dziadkowie w wysokości ¼.

- Umiera osoba nie będąca w związku małżeńskim, nie posiadająca dzieci. Jej rodzice nie żyją a rodzeństwa nie posiadała. Jeden dziadek nie żyje ale miał dwie córki. Na podstawie ustawy reszta dziadków dziedziczy po ¼ części a 2 córki po 1/8.

SYTUACJA 4

W przypadku braku osób powołanych według ustawy do dziedziczenia spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej.  W momencie gdy takie miejsce znajdowało się za granicą spadek przypada Skarbowi Państwa. Mieszkanie w spadku - jak uniknąć problemów gdy nie ma testamentu?


Spadek w postaci mieszkania przy braku testamentu niesie za sobą wiele problemów. Jak już wcześniej pisaliśmy zachodzi wtedy podział ustawowy i cała kolejność dziedziczenia jest ściśle określona. W momencie gdy jest jednak kilku spadkobierców i każde z nich dostaje równą część mieszkania to mogą oni dokonać podziału na 3 sposoby:

Przyporządkować proporcjonalnie do ich udziałów składnik majątku;

Zostawić nieruchomość jednej osobie z obowiązkiem spłaty pozostałych;

Sprzedać nieruchomość i proporcjonalnie podzielić się pieniędzmi.

Tak więc w zależności od zaistniałej sytuacji i ilości spadkobierców należy przede wszystkim dogadać się z nimi i ustalić najlepszą opcję dla wszystkich uczestników spadkowych.


Jak widać proces spadkowy mieszkania może być dość trudny i wymagający posiadania odpowiedniej wiedzy. Mamy nadzieje, że Biuro Nieruchomości Milton przybliżyło Ci ten temat i dało odpowiedź na nękające Cię pytania.

Zapraszamy we Wrocławiu, służymy pomocą.

Pokaż listę
Facebook LinkedIn